Åtgärder vid vattenläckage:

  1. Stäng av strömmen till
    varmvattenberedaren.

  2. Stäng av huvudkranen för
    inkommande vatten.

  3. Öppna en varmvattenkran
    för tryckutjämning.

Vid fel ring: 08-7618048 eller skicka ett e-mail till
VVB-fel@pannspecialisten.se så kontaktar vi er!